Privacy Policy

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

MALU’ SRL – CONTINENTAL CAMPING VILLAGE als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van EU-verordening 679/2016 - Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), met inachtneming van de verplichtingen opgelegd door de wetgever  ter bescherming van de privacy, wenst u vooraf te informeren over zowel het gebruik van uw persoonlijke gegevens als uw rechten, door u het volgende te communiceren:

a) GEGEVENSBEHEERDER EN ANDERE VERANTWOORDELIJKE PARTIJEN 

De gegevensbeheerder is MALU’ SRL – CONTIENTAL CAMPING VILLAGE, CF 00854220035, gevestigd in Via 42 Martiri 156, 28924 Verbania Fondotoce (VB) - VERBANIA - Italië. De bijgewerkte lijst van alle verantwoordelijke partijen (data processors), met hun vakgebied, is:

Gegevensbeheerder – MALU’ SRL – CONTINENTAL CAMPING VILLAGE

b) VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

Ongevoelige persoonsgegevens (identificatie, boekhouding, financieel, enz.) - Duur van de opslag: 10 jaar

c) DOEL, RECHTSGRONDSLAG EN VERPLICHTE OF OPTIONEEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS. 

Gegevens welke beschreven in punt b, verkregen per: telefoon/website/email/fax/post/beurzen.

Hoofddoel: exploitatie van commerciële aanbiedingen, in- en uitchecken, assistentie ter plaatse en overige. 

Rechtsgrondslag: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de betrokkene deel uitmaakt of voor het uitvoeren van precontractuele handelingen, op verzoek van betrokkene.  

d) ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden, zullen de gegevens openbaar worden gemaakt aan zowel het interne personeel (die hiervoor bevoegd is) als aan externe medewerkers (verantwoordelijk voor hun gegevensverwerking), waarvan een lijst beschikbaar is op het hoofdkantoor de gegevensbeheerder. 

e) OVERDRACHT

Er vindt geen gegevensoverdracht plaats van persoonlijke informatie aan ontvangers buiten de Europese Unie.

Verzamelde gegevens via de website worden niet openbaar gemaakt of gecommuniceerd met anderen en zullen tevens nooit worden uitgeleend, verhuurd of verkocht aan derden, met uitzondering van Camping Village Isolino srl van Camping Village Isolino in Verbania aan het Lago Maggiore en Residence Isolino in Verbania, met als enig doel een beschikbaarheidsaanvraag.

f) GEGEVENSBEHOUD

Alle persoonsgegevens worden op een rechtmatige, eerlijke, relevante en proportionele manier verwerkt en alleen op wijze, elektronisch en telematisch inbegrepen, strikt noodzakelijk om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken. In ieder geval zullen de persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het bereiken van de aangegeven doelen. Persoonsgegevens die niet behouden hoeven te worden of waarvoor geen wettige behoudstermijn geldt, met betrekking tot genoemde doeleinden, worden verwijderd of geanonimiseerd. Benadrukt dient te worden, dat de informatiesystemen welke gebruikt worden voor het verzamelen en beheren van gegevens, oorspronkelijk al geconfigureerd zijn om het gebruik van gegevens te minimaliseren.

g) UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

De betrokkene wordt eraan herinnerd te allen tijden het recht te hebben op toegang tot de gegevens die hem/haar betreffen. Het formele verzoek hiertoe dient u rechtstreeks te richten aan de hiervoor aangewezen, verantwoordelijke gegevensbeheer, gebruikmakend van onderstaande contactgegevens. 

Gegevensbeheerder – MALU’ SRL – CONTINENTAL CAMPING VILLAGE – 

Via 42 Martiri 156 - 28924 Verbania Fondotoce (VB)- Verbania - Italië – 0323496080

Op dezelfde manier kunt u met betrekking tot de gegevens in kwestie de volgende rechten uitoefenen: informatie opvragen, toegang tot de gegevens, wijzigen van gegevens, verwijderen van gegevens, beperken van gegevensverwerking, klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens en intrekken van toestemming.

Eventuele intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming vóór de intrekking ervan.

01/03/2024